Preskočiť na obsah

Vznik Petzvalovho mapového okruhu

V dejinách amatérskej fotografie a najmä v živote fotoklubov hrali dôležitú úlohu mapové okruhy, ktoré spĺňali niekoľko úloh. Okrem súťaže to bola najmä informatívna a študijná funkcia o tom kam smeruje fotografická tvorba v ostatných fotokluboch. Aj slovenské fotokluby boli zapojené do rôznych mapových okruhov (Nekázanka ako najstarší, Tatranský, Blatenská růže …).

Vznikom dvoch samostatných štátov – Slovenskej a Českej republiky sa odrazu stali tieto mapové okruhy medzištátne a výmena kolekcií fotografií sa stala prakticky nemožná. Prirodzeným rozhodnutím bolo nadviazať na tieto skúsenosti a takýto okruh založiť aj na Slovensku. Rozmýšľali o tom v Komárne, Zvolene v Nových Zámkoch a iste aj inde. Všetky takéto úvahy o založení mapového kruhu na Slovensku sformoval do prvej podoby Štefan Paulovič z fotoklubu PKO Bratislava a ujal sa jeho zorganizovania. Dňa 15. februára 1994 vyzval listom 18 slovenských fotoklubov k účasti na „Klubovom foto okruhu“ rozoslaním prihlášok a propozícií súťaže. Prihlásilo sa však len 7 fotoklubov z ktorých do stanoveného termínu poslali fotografie iba 4 fotokluby a to PKO Bratislava, Dom MS Komárno, Hexagon Nové Zámky a Lúč Považská Bystrica, ktoré boli v roku 1994 účastníkmi tzv. „nultého ročníka“ klubového foto okruhu.

Po tomto čiastočnom neúspechu v dôsledku malého počtu prihlásených fotoklubov zvolal Štefan Pavlovič pozvánkou z 26.8.1994 vyhodnotenie tohoto tzv. „nultého ročníka“ Klubového fotookruhu a prerokovanie organizácie a prípadného priebehu nasledovného – prvého ročníka ako aj zabezpečenie účasti ďalších fotoklubov. Stretnutie sa uskutočnilo v klubovni Fotoklubu PKO Bratislava dňa17. septembra 1994 za účasti 6 zástupcov z fotoklubov PKO Bratislava, Hexagon N. Zámky, Domu MS Komárno, Lúč Považská Bystrica, DK A.S. Detva a RKS Zvolen). Na stretnutie bolo pozvaných celkom 26 fotoklubov na Slovensku, z ktorých písomné a telefonické potvrdenie svojej účasti v nasledujúcom ročníku mapového okruhu potvrdili okrem zúčastnených aj zástupcovia z Fotoklubu Méta Trenčín a Fotoklubu K-91 Košice. Tu bol zostavený aj organizačný poriadok (štatút) súťaže a pokračovanie nového mapového kruhu fotoklubov so zmeneným názvom „Klubový mapový okruh Jozefa M. Petzvala“.

Pri návrhu o budúcom štatúte Štefan Pirohár (Hexagon N.Zámky), Ladislav Eliáš (DMS Komárno) a Štefan Paulovič (PKO Bratislava) presadzovali schému, ktorá vychádzala z najstaršieho mapového okruhu Nekázanka a tento model bol s malými úpravami o minimálnom počte autorov a maximálnom počte zúčastnených fotoklubov nakoniec akceptovaný a všetkými zúčastnenými fotoklubmi prijatý.

Organizáciu prvého ročníka mapového okruhu fotoklubov na Slovensku a aj realizáciu jeho záverečného vyhodnotenia prevzal Fotoklub vtedajšieho Regionálneho kultúrneho strediska Zvolen a funkciu organizačného referenta PMOF prijal Ing. Jozef Fašanga. Na základe tejto dohody bola známym fotoklubom na Slovensku ponúknutá účasť v prvom ročníku PMOF, rozoslané prihlášky, stanovy a stanovený termín podania prihlášok spolu so súťažnou kolekciou fotografií do 25. 1. 1995 na RKS Zvolen. Prvý ročník PMOF bol takto zahájený a zúčastnilo sa ho 10 fotoklubov.

Záverečné vyhodnotenie tohto prvého ročníka PMOF v roku 1995 zorganizovalo Regionálne kultúrne stredisko Zvolen a pre nasledujúci priebeh súťaže bolo dohodnuté, že aj ďalšie ročníky PMOF bude po organizačnej stránke zabezpečovať RKS Zvolen, ale záverečné vyhodnotenie príslušného ročníka zorganizuje vždy iný fotoklub z účastníkov PMOF, ktorý sa o toto usporiadanie prihlási, alebo ktorý bude určený na vyhodnotení predchádzajúceho ročníka. Druhý ročník PMOF prebiehal v zmysle Stanov už za účasti 15 fotoklubov a usporiadanie jeho záverečného vyhodnotenia prevzal Fotoklub Hexagon Nové Zámky.

Text zostavili: Jozef Fašanga, Ladislav Eliáš, Štefan Pirohár