Preskočiť na obsah

Petzvalov mapový okruh fotoklubov (ďalej len PMOF) je dobrovoľná záujmová súťaž fotoklubov na Slovensku, ktorej cieľom je vytvoriť podmienky pre vzájomnú konfrontáciu tvorby fotografov – členov fotoklubov, oboznamovať sa navzájom s vlastnou tvorbou v oblasti výtvarnej a technickej a vytvoriť ďalší priestor pre kolektívnu a individuálnu prezentáciu tvorby.

Súťaže PMOF sa môže zúčastniť každý fotoklub na Slovensku za podmienok dodržania štatútu. Optimálny počet zúčastnených fotoklubov v jednom ročníku je 15. O zaradení fotoklubu do PMOF rozhodujú zástupcovia fotoklubov na stretnutí pri každoročnom vyhodnotení súťaže.

Organizátorom XXX. ročníka PMOF 2024 je Stropkovský fotoklub.

12. – 13.10.2024 sa bude v Stropkove konať slávnostné vyhodnotenie PMOF 2024.

Organizátorom XXXI. ročníka PMOF 2025 bude Fotoklub Obzor Žilina.

Tieto stránky vznikli v roku 2021, aby zmapovali dostupnú históriu a priniesli do online priestoru výsledky minulých a nasledujúcich ročníkov a prezentovali túto súťaž aj širokej verejnosti.

Webstránku zriadilo a spravuje OZ Fotoklub Detva.